Een lidmaatschap bij Tennisclub Bunde loopt van 1 maart tot 1 maart.

Alle leden ontvangen twee pasjes: een tennispas en een pas waarmee de toegangspoort tot het park te openen is en waarmee in de avonduren de baanverlichting ingeschakeld kan worden.

De handleiding voor het gebruik van de pas voor de verlichting is te vinden onder Verlichting.

Alle leden dienen tevens op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de reglementen van TC Bunde, eveneens te vinden onder Reglementen.

Contributiebedragen 2019

Mini’s leeftijd t/m 7 jaar €40,-

Junioren 8 t/m 17 jaar €58,-

Senioren leeftijd vanaf 18 jaar €99,-

Rustend lid €25,-

Inschrijfgeld (eenmalig) €10,-

Gezinskorting vanaf ieder derde lid p.p. €10,-

Meewerk-uren:

TC Bunde is een vereniging en de insteek van een vereniging is dat de leden zich samen inzetten voor de vereniging om zo samen op een betaalbare manier gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging.

Daarom heeft TC Bunde  ‘meewerkuren’: ieder lid werkt ieder seizoen 3 à 4 uurtjes mee om alle taken uitgevoerd te krijgen. Aan het begin van het jaar krijgen leden de keuze of ze dat jaar willen meewerken of niet. Wil een lid niet meewerken, dan kan hij/zij zijn meewerkuren afkopen door betaling van €25,-.

Alle senior-leden betalen bij aanvang van het seizoen deze €25,- bovenop het lidmaatschapsgeld. Bij het maken van meewerkuren wordt dit bedrag van €25,- verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen

Voor een lidmaatschap vanaf september hanteren wij een reductie van 50% op de contributie exclusief inschrijfgeld.

Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven via de E-mail: info@tcbunde.nl

Inschrijfformulier
voor seizoen 2019/2020.