Lid worden

Lid worden2018-06-20T11:28:37+00:00

Een lidmaatschap bij Tennisclub Bunde loopt van 1 maart tot 1 maart.

Alle leden ontvangen twee pasjes: een tennispas en een pas waarmee de toegangspoort tot het park te openen is en waarmee in de avonduren de baanverlichting ingeschakeld kan worden.

De handleiding voor het gebruik van de pas voor de verlichting is te vinden onder Verlichting.

Alle leden dienen tevens op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de reglementen van TC Bunde, eveneens te vinden onder Reglementen.

Contributiebedragen 2018

Mini’s leeftijd t/m 7 jaar €40,-

Junioren 8 t/m 17 jaar €58,-

Senioren leeftijd vanaf 18 jaar €99,-

Rustend lid €25,-

Inschrijfgeld (eenmalig) €10,-

Gezinskorting vanaf ieder derde lid p.p. €10,-

Senior-leden  betalen €15,- bovenop het lidmaatschapsgeld.

Bij vrijwilligerswerk van enigerlei aard wordt dit bedrag van € 15,- verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.

Voor een lidmaatschap vanaf september hanteren wij een reductie van 50% op de contributie exclusief inschrijfgeld.

Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven via de E-mail: info@tcbunde.nl

inschrijfformulier
voor seizoen 2018/2019.

Download het inschrijfformulier