Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

6-4-2020

 

Stand van zaken aanleg padelbanen

Update 6 mei 2020

Update 29 april 2020

Update 24 april 2020

Ook het onderhoud van de banen gaat gewoon door!

Update 23 april 2020

 

Het zandbed wordt aangelegd

Update 17 april 2020

padel keerwand

Keerwand tbv de padelbanen

 

Op 1 mei 2017

hebben we in het bestuur voor de eerste keer de mogelijkheid besproken om bij TCBunde een padelbaan aan te leggen

Ook in het overleg met wethouder Cortenraede op 16-6-2017 werd het belang van het aanleggen van een padelbaan nog eens benadrukt

In november 2018

werd de padelcommissie  opgericht bestaande uit:

Sumero van Agen, Martin Jacobs, Lanneke Wiertz, Dave van Slijpe , Ad Balemans, Rob Plaisier, Ushi Domans en Tren Philipsen.

Er zijn bij 6 leveranciers offertes aangevraagd en die zijn met elkaar vergeleken

Er werden voor de locatie van de padelbanen 3 mogelijkheden besproken:

Uiteindelijk is er voor optie 1 rechts van het clubhuis gekozen.

op 14-3-2019

werd een voorlichtingsavond over Padel georganiseerd voor de leden en niet leden.

 

Op 11-4-2019

heeft de padelcie een advies aan het bestuur uitgebracht over de keuze van de leverancier en het type ondergrond.

Op 28-9-2019

besluit het bestuur in meerderheid dat er opnieuw offertes moesten worden aangevraagd bij 4 leveranciers.

De verdere begeleiding van de aanleg wordt gedaan door de padel bouw commissie (PBC) bestaande uit Sumero van Agen, Willem Lemmens, Rob stallenberg en Rob Plaisier.

Op 14-11-2019

is er een extra alv georganiseerd waar de aanwezige leden met 70 voor, 3 tegen en 1 onthouding met overgrote meerderheid akkoord ging met het voorstel voor de aanleg van 2 padelbanen.

Tevens wordt het Padel Promotie Team (PPT) opgericht, o.l.v. Dave van Slijpe samen met Bjorn Boumans, Martin Jacobs, Ushi Dolmans, Tren Philipsen en Sumero van Agen. We zoeken nog nieuwe vrijwilligers voor het PPT. Padel liefhebbers kunnen zich aanmelden voor dit team bij Dave van Slijpe.

Op 16-12-2019

zijn er 3 nieuwe offertes binnen gekomen, van een 4e is nooit meer iets gehoord.

Uiteindelijk is er voor de zelfde leverancier gekozen als die in het advies van 11-4-2019.

Na overleg met de gemeente is besloten het voorbereidende grondwerk door lokale ondernemers te laten uitvoeren.

Op 10-02-2020

laat de gemeente de oefenkooien weghalen.

Op 10-03-2020

legt de firma Cobben rijplaten neer voor het ruimen van de bomen

Op 12-03-2020

begint de firma Weltens met het rooien van de bomen

Op 11-04-2020

is de firma Cobben  begonnen met het uitgraven en het plaatsen van een keerwand langs de kant van de hockeyvelden ivm het hoogte verschil aldaar.

Daarna zal de firma Cobben het cunet uitgraven waarin de padelbaan komt te liggen.

Eind april kan er begonnen worden met het storten van de baan

Eind mei worden dan uiteindelijk de padel kooien geplaatst.

De feestelijke en grootschalige opening van de padelbanen zou wel eens samen kunnen vallen met de heropening van ons park na de corona crisis.

De opening moet een spectaculaire gebeurtenis worden voor onze leden en  alle inwoners van groot Meerssen. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze nieuwe racket sport omdat het bij veel mensen nog onbekend is.

Wordt vervolgd!