De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden

HOOFDLIJNEN UIT DE HISTORIE VAN T.C. BUNDE

 

1976   Initiatief voor de oprichting van T.C. Bunde.
1977   Statutaire stichting T.C. Bunde.
    De club begint met twee banen (huidige baan 3+4). Hetzelfde jaar volgt de aanleg van nog twee banen (huidige 5+6). Het eerste clubgebouw (een schaftwagen) wordt vervangen door een houten klaslokaal.
1978   Aanleg van weer twee nieuwe banen (huidige 7+8).
    T.C. Bunde krijgt structuur via de instelling van commissies met taakomschrijving.
1981   Aanleg van automatische sproei- installatie.
1982   Opening nieuwbouw huidige kantine.
    De geboorte van De Tennisbundel.
1983   Aanleg verlichting huidige baan 3+4.
1987   Aanleg verlichting huidige baan 5+6.
1991   Aanleg huidige baan 1+2 met verlichting.
1993   Oprichting Parkonderhoud-Team.
1996   Invoering en vaststelling van het groot- onderhoudschema en vervangingsinvestering van de tennisaccommodatie.
1997   Ondertekening van de Privatiseringsovereenkomst.
    Uitbreiding kleed- en douche-accommodatie; aanleg centrale verwarming, verlichting parkeerplaats, jeu de boulesbaan, gravelbak. Herbestrating terras en aanleg van nieuwe trappen naar de banen 3+4 en 5+6. Aanschaf eerste redactionele computer.
1999   Renovatie van de bar en ingebruikname van de zandbak. Grote renovatie van de banen 5+6 in graveluitvoering.
2000   Baan 3+4 krijgen kunstgras; hierdoor verlenging van het seizoen. De oefenkooi krijgt een nieuwe afrastering. Aanschaf aangepaste redactionele computer.
2001   Baan 1+2 en 7+8 krijgen kunstgras. Aanleg van compostbak, nieuwbouw van tuinhuisje als opslagplaats, aanschaf van een trekker en triangel-borstelinstallatie voor het onderhoud van de kunststofbanen. Begin renovatie tegelpaden. Nieuwe afrastering en poortjes van de banen 3+4, 5+6, 7+8.. Invoering van de parkpas.
2002   (Voorlopige) wijziging van het contributiejaar van april t/m september in januari t/m december. Aanschaf redactionele kleurenprinter.
2002   Aanschaf nieuwe zandbak en verandering van oude in bloembak.
2003   Instelling www.tcbunde.nl Aanschaf redactionele digitale camera.
2004   Plaatsing geluidsscherm aan de Kloosterg en hekwerk met toegangspoort in het Heiveld i.v.m. het project Overbunde-Dennenberg.
2005   Ontstaan Sponsorcommissie.
2006   Herbeplanting van (een deel van) het park t.g.v. De Nationale Boomplantdag. Plaatsing tassenrek binnen en aanleg alarminstallatie. Ingebruikname Sponsormuur.
2007   Eerste clubtruien van T.C. Bunde. Eerste signalering eikenprocessierups op het park. Aanleg bladerhok bij de ingang. Afschaffing parkpas.
2008   Opheffing zandbak, jeu de boulesbaan en aanleg minibaan. Grondige vernieuwing uiterlijk Tennisbundel via Uitgeverij Smic, verschijnt nu 3 keer per jaar i.p.v. 4. Plaatsing defibrillator.
2009   Buiten worden de eerste baansponsorborden geplaatst en de Sponsorwand is volledig gevuld. Plaatsing speciale afvalbakken voor plastic. Overstap van redactie op privé-computer.
2010   Vervanging gravel door smashcourt op de banen 5 en 6. Aanleg nieuwe schuur (“Willy's Home”) achter de kantine.
2011   Invoering Groot-Meerssense Clubkampioenschappen
2012   Realisering nieuwe uitbouw van de kantine. Verandering frontpagina van deTennisbundel.
2013   Aanschaf nieuwe redactionele digitale camera. Plaatsing tassenrek voor terras. Invoering multifunctionele elektronische ledenkaart.
2014   Grote periodieke snoeibeurt park. Aanmaken buitenverlichting met ID-card. Verschijnen van de laatste papieren Bundel. Begin samenwerking met Tennis Time Academy.
2015   Verschijning (3 maal per jaar) Bundel digitaal. Idem Nieuwsbrieven.
2016   Renovatie douches.