De tennisclub van Bunde en omgeving, landelijk gelegen in het sportcomplexHeiveldWegens opdooi / winterse omstandigheden zijn de banen 5 en 6 gesloten  (vanaf  16/2/2018)

de banen 1,2,3,4 en 7.8 zijn inmiddels bespeelbaar met dank aan het P-Team

Opdooi houdt in dat de ondergrond door dooi te zacht ( de mat gaat "drijven") wordt om op te spelen.  Nadat de vorst uit de grond is moeten de banen eerst gewalst worden voordat erop gespeeld kan worden.  Op deze site wordt  vermeld wanneer de banen weer open zijn  om te spelen. Kijk dus regelmatig op de site!

UPDATE 7/2/2018 Vanaf heden zijn de banen weer open en kan er weer getennist worden
Komende

activiteiten

22 feb 
10 mrt 
 2 apr 

Eten wat de pot schaft (zie emails)
Vrijwilligersavond 
Opening van tennisseizoen met 2018 Paasei Toernooi!

 

Baanreglement

 

Artikel BAANREGLEMENT
1 De houder  van  een geldige TENNISPAS kan inschrijven op een baan, door persoonlijk de op zijn / haar naam gestelde pas in het met zijn / haar wensen corresponderende vak op het insteekbord in/bij het clubhuis te plaatsen. Het bespelen van een baan zonder geldige pas is verboden. Heeft men zijn / haar tennispas niet bij de hand, dan is men verplicht een ezelskaart te kopen in de kantine voor € 0,50. Zie ook N.B. hieronder.
1.10 Als men, na te hebben ingeschreven, het tennispark verlaat, verliest, tenzij de baanbeheerder anders beslist, de inschrijving haar geldigheid indien zich, voor men is teruggekeerd, andere gegadigden voor inschrijving op zelfde baan en voor dezelfde speeltijd hebben aangemeld.
2 Het is anderen dan de baanbeheerder, niet toegestaan om tennispassen te verplaatsen of te verwijderen.
3 Als baanbeheerder kunnen optreden in volgende volgorde:
3.a de barmedewerker(ster) van dat moment
3.b de bestuursleden
3.c degene(n) die door het bestuur als zodanig is (zijn) aangewezen, zoals de trainer en leden van de beheercommissie.
4 De baanbeheerder houdt twee banen vrij voor recreanten. In speciale  gevallen, zoals bij toernooien, clubkampioenschappen  en competitie, kunnen alle banen geclaimd worden. Zulks vooraf ter beoordeling van het Bestuur.
5 Inschrijving is alleen toegestaan, in directe aansluiting op door anderen op de betreffende baan ingeschreven speeltijd, tenzij een andere baan vrij beschikbaar is, alwaar dan ingeschreven dient te worden. Is door anderen op de betreffende baan nog niet ingeschreven, dan kan inschrijving alleen plaatsvinden voor de op het moment van inschrijving eerstvolgende speeltijd voor enkel- of dubbelspel.
5.10 Junioren die op de basisschool zitten mogen na 19.00 uur niet tennissen, tenzij er banen vrij zijn die niet door senioren worden opgeëist. De standaard speeltijd eenheid kan worden afgemaakt.
5.11 Competitiespelers genieten  voorrang op alle andere leden gedurende het uur, voorafgaande aan het aanvangstijdstip van de wedstrijden, op de voor de competitie bestemde banen, ten behoeve van het inspelen, zulks mede voor het bezoekende team. Gedurende de competitie hangt de baanindeling ten behoeve hiervan op.
5.12 Opnieuw inschrijven is pas toegestaan na afloop van de speeltijd, waarvoor men eerder had ingeschreven.
5.14 Indien een lesnemer wil inschrijven ten behoeve van een tijdstip na de les, kan pas worden ingeschreven na afloop van die les. 
5.15 Als men 5 minuten na het aanvangstijdstip van de speeltijd waarvoor is ingeschreven geen gebruik van het speelrecht heeft gemaakt, vervalt de inschrijving.
5.16 De inschrijving vervalt eveneens bij misbruik. Onder misbruik wordt begrepen het geval, dat men niet zijn / haar eigen pasje gebruikt.
5.17 De inschrijving wordt ongedaan gemaakt, indien zij:
5.17a haar geldigheid verliest (1.10)
5.17b vervalt (5.15 en 5.16)
6 Inschrijving geeft recht op speeltijd volgens de tijdsindeling op het insteekbord van:
6.a een half uur voor enkelspel
6.b een vol uur voor dubbelspel
  N.B. Inschrijving vanaf 3 personen wordt als dubbelspel aangemerkt.
7 De trainer heeft altijd één baan ter beschikking, bij 5 of meer lessers twee banen.
8 In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.